Báo cáo tổng kết việc chia sẻ từ tâm cho Quỹ học bổng Nắm lấy Bàn tay – Đợt 6, tháng 5/2017

Kính thưa đại chúng!

Chúng con xin hoan hỉ báo cáo rằng cho tới hôm nay thứ 5 ngày 25/5/2017, Quỹ học bổng Nắm lấy Bàn tay đã nhận được tổng cộng 62.039.000 VNĐ chia sẻ từ tâm của các quý vị!

Quỹ đã chuyển chuyển 60 triệu VNĐ cho Cô Đỗ Thị Nên, cô giáo chủ nhiệm cũ của Sư Minh Niệm, để Quỹ khuyến học của Nhà trường kịp chuyển tới các em học sinh nghèo trong đợt tổng kết cuối năm diễn ra vào thứ 7, ngày 27/5/2017 này.

Chúng con xin gửi kèm theo email này danh sách các khoản đóng góp mà chúng con nhận được.

Chúng con cũng đã nhận được rất nhiều sách quý vị muốn đóng góp cho Tủ sách Hiểu về Trái tim của Trường Tân Hiệp. Chúng con sẽ chuyển toàn bộ số sách này tới trường vào cuối tuần này và sẽ báo cáo tới quý vị sau khi việc sắp xếp lại tủ sách được hoàn thành!

Thay mặt các em học sinh và các thầy cô Trường Tân Hiệp, chúng con xin cám ơn tấm lòng chia sẻ ấm áp của quý đại chúng và kính chúc quý đại chúng và gia đình bước vào mùa hè an vui và nhiều tinh tấn!

 

TM Ban Chăm Sóc

Thiền thân Hương Đất

Tánh Huyền An

THÔNG TIN TIẾP NHẬN CHIA SẺ TỪ TÂM
QUỸ HỌC BỔNG NẮM LẤY BÀN TAY
ĐỢT ĐÓNG GÓP SỐ 6 – THÁNG 5 NĂM 2017

STT TÊN NGƯỜI CHUYỂN  SỐ TIỀN
1 TÁNH HUYỀN AN     1,000,000
2 TÁNH ĐỨC HƯƠNG        300,000
3 LÝ LÊ TUYẾT (pháp danh HUỆ MINH)     2,000,000
4 NGÔ LÊ VY        500,000
5 PHAN THỊ HỒNG KIỀU / TRẦN NGỌC MINH HẰNG        300,000
6 KIỀU THỊ LÝ     2,000,000
7 NGUYỄN CHÂU TRÂN        500,000
8 PHẠM BÌNH        200,000
9 ĐẶNG VĂN KẾT        300,000
10 VƯƠNG THUỲ LINH     2,000,000
11 MỘT VỊ KHÔNG NÊU TÊN     1,000,000
12 PHAN THUÝ NGÂN        150,000
13 ĐỖ THỊ MAI     1,000,000
14 TRỊNH TẤN PHÁT     1,000,000
15 NGUYỄN HỒNG DIỄM        289,000
16 NGUYỄN THỊ BỬU CHÂU        200,000
17 LÊ THỊ THU (pháp danh NGUYÊN NGUYỆT)        500,000
18 HỒ THỊ MINH SANG     1,000,000
19 TRẦN HOÀNG HUY   10,000,000
20 PHẠM THANH NHÀN / PHẠM THÀNH NHÂN        100,000
21 ĐỖ THỊ DIỄM CHÂU     1,000,000
22 VƯƠNG THUỲ LINH     3,000,000
23 HỒ THỊ KHÁNH NGÂN     1,000,000
24 MỘT VỊ KHÔNG NÊU TÊN        200,000
25 PHẠM HỮU TUÂN / PHẠM HỮU TUẤN        300,000
26 NGUYỄN THỊ ANH / NGUYỄN THỊ ÁNH        400,000
27 THÁI THỊ NHÂN / THÁI THỊ NHÀN     2,000,000
28 VÕ VĂN TUÂN / VÕ VĂN TUẤN     2,000,000
29 NGUYỄN HÀ ANH     1,100,000
30 NGUYỄN KIM NGA        500,000
31 MỘT VỊ KHÔNG NÊU TÊN        500,000
32 VŨ THỊ BÍCH THUỶ        300,000
33 NGUYỄN THANH QUANG        500,000
34 LÊ THỊ MINH HUỆ / LÊ THỊ MINH HUÊ        500,000
35 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG     1,000,000
36 HỒ THU HUYỀN        200,000
37 LÊ THỊ HƯƠNG LY        500,000
38 TRANG THU HÀ        300,000
39 BÙI HUỲNH THANH THUÝ / BÙI HUỲNH THANH THUỶ        500,000
40 NGUYỄN THỊ MỸ LAN        300,000
41 TRẦN NHÃ VÂN     3,000,000
42 TRẦN THỊ LỆ     3,000,000
43 ĐÀO THỊ THU THUỶ     1,000,000
44 LĂNG LỆ MAI   10,000,000
45 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH     1,500,000
46 MỘT VỊ KHÔNG NÊU TÊN     1,000,000
47 LÊ THỊ HẠNH XUÂN        500,000
48 HỒ XUÂN PHƯƠNG / LÊ THỊ THANH THẢO        500,000
49 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG        300,000
50 LƯU NGỌC DUNG        500,000
51 TRÀ THỊ MỸ E        300,000
TỔNG   62,039,000