Thông Tin Liên Hệ

Thông tin liên hệ của Thiền Thân Hương Đất : 

 • Điện thoại :
  • Tánh Kiên Định – 0931 841 618
  • Tánh Thuần Hóa – 0903 703 803
 • Email : thienthanhuongdat@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/thienthanhuongdat
 • Website : www.thienthanhuongdat.com

Thông tin liên hệ của Thiền thân Miền Tỉnh Thức :

www.facebook.com/mindfullivingland

www.mindfullivingland.org

7 Comments on Thông Tin Liên Hệ

 1. KÍnh mong ban chăm sóc biên tập và đăng tải tất cả các bài pháp thoại của thầy trong khóa học ” Thương yêu có hiểu biết”. ( Trên website banhoaanhdao chỉ có 5 bài )
  Chân thành cảm ơn !

 2. test email gửi trực tiếp từ website thì sẽ vào folder nào của TTHD, bạn nào check dc thông tin này? Ad website có check dc không?

 3. Kính chào Thiền Thân Hương Đất!
  Cho mình hỏi bây giờ mình có thể tham gia vào Thiền Thân Hương Đất được không và mình có phải viết thư cho Thầy Minh Niệm không?
  Vì mình có đọc trong thư mời tham gia vào Thiền Thân Hương Đất có thời hạn và đã qua rất lâu rồi.
  Xin cảm ơn Thiền Thân Hương Đất!

 4. Tôi nghe nhiều bài chia sẻ của Thầy Minh Niệm trên Youtube và mong muốn có thông tin về các khoá tu thiền sắp tới tại Saigon.

  Mong nhận được thông tin từ các bạn.

  Chân thành cảm ơn.

 5. Tôi muốn mua sách nói Hiểu về trái tim của Thầy Minh Niệm, nhưng tìm mua không có từ các nhà sách.

  Mong nhận được thông tin chi tiết để tôi có thể mua trực tiếp.

  Chân thành cảm ơn.

 6. Tôi là ngüöi Viêt sông ö D´üc 37 näm nay. Vüa dây tình cö có duyên düöc theo röi nhüng bài giäng dây rât nhiêu ý nghia cao dep, bô ích, cüng nhü dôi dào giá tri thüc dung cüa Thây Thich Minh Niêm trên Internet cho ngüöi Viêt Nam ö khäp nöi trên thê giöi cüng nhü ö trong nüöc.
  Tôi muôn xin düöc dóng góp phân nào vê mät vât chât dê Hôi có thêm phüöng tiên phát triên tôt cho muc tiêu cüa Hôi cùng dông nghiä cho dai chúng dât nüöc Viêt Nam.
  Vây xin cho biêt dia chi và sô trüöng müc cüa Hôi.
  Kính chào,
  Oanh

 7. Tôi nghe nhiều bài chia sẻ của Thầy Minh Niệm trên Youtube và mong muốn có thông tin về các khoá tu thiền sắp tới tại Saigon.

  Mong nhận được thông tin từ các bạn.

  Chân thành cảm ơn.

Leave a Reply